Mimari Buluntular

Yenikapı kazı alanının batısında, 100 Ada olarak isimlendirilen 2. Bölge ile bu bölgenin doğusunda kalan 3. Bölge’de sürdürülen kazılarda ortaya çıkarılan mimari kalıntılar ise İstanbul’un tarihi ile ilgili önemli verileri ortaya koydu. 100 Ada’da yapılan kazılarda MS 4. yüzyıldan 13. yüzyıla kadar uzanan farklı dönemlere ait iç içe geçmiş mimari kalıntılar ortaya çıkartıldı. Bu alanda tespit edilen en önemli kalıntı, 51 metre uzunluğunda ve 4.20 metre genişliğinde horasan harç sıvalı, bağlayıcı kesme taşlardan yapılmış duvar oldu. Alandaki diğer önemli bir kalıntı ise 11 metrelik bölümü tespit edilen tonozlu yapıdır. Ayrıca mendirek ve rıhtım taşları ile bu taşların hemen önünde açığa çıkartılan 43 metre boyunca birbirine paralel olarak iki sıra halinde uzanan ahşap kazıkların, rıhtımın devamı olan bir iskeleye ait oldukları anlaşıldı. Bu bölgede ayrıca 11. yüzyıla tarihlenmiş olan bir hipojeyle, II.Theodosius Dönemi sur kalıntıları da ele geçti. Bütün bunlar birlikte değerlendirildiğinde 100 Ada’nın Liman’ın kara bölümünde kıyıda kaldığı anlaşıldı. Bu alanda açığa çıkartılan taşınmaz kültür varlıkları ilgili koruma bölge kurulunca “korunacak ve arkeolojik park olarak değerlendirilecek alan” olarak ilan edildi. Korumaya yönelik proje çalışmaları sürdürülürken alanın üzeri ilgili birimin uzman raporu doğrultusunda geçici olarak kapatılmıştır.
Kazı alanının doğu tarafında ise sayıları 25’in üzerinde olan ahşap iskele kalıntıları ile iki adet taş iskele kalıntısı ele geçmiştir. Kuzey-güney doğrultusunda uzanan taş iskeleler MS 8. Yüzyıla tarihlenmektedir. Ayrıca bu alanın üst tabakalarda limanın karaya katılmasıyla birlikte inşa edilmiş 12-13. Yüzyıllara tarihlenen Bizans Dönemi Kilisesi ele geçmiştir. Üç nefli olarak inşa edilen kilise kalıntısının çevresinde özgün durumda 23 mezar bulundu. Bu kilise kalıntısı da ilgili bölge koruma kurulu kararı gereği, yeniden kurulmak üzere belgelenerek taşınmıştır.