Ahşapların cins-tür tayini

Yenikapı batıklarına ait ahşapların cins-tür tayinlerinin yapılması gemilerin imal edildiği coğrafyanın belirlenebilmesi, yapım teknolojisinde geminin değişik kısımlarında hangi tür ağaçların kullanıldığının tespiti ve geminin daha sonra geçirdiği tamiratların saptanması açısından oldukça önem taşımaktadır. Bu analizler İÜ Orman Fakültesi Orman Botaniği Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr.Ünal Akkemik tarafından yapılmaktadır. Profesör Akkemik 27 batık gemiye ait 3 binin üzerinde örneğin cins-tür teşhisini gerçekleştirmiştir.