Saklı Limandan Hikayeler: Yenikapı’nın Batıkları

Yenikapı Marmaray kazılarından elde edilen bir insan iskeleti, İstanbul’un yerleşim tarihini günümüzden yaklaşık 8500 yıl önceye taşımıştı. Metro ve Marmaray projeleri nedeniyle Aksaray, Yenikapı, Sirkeci ve Üsküdar’da sürdürülen kazılarla gün ışığına çıkarılan buluntular İstanbul’un tarihini derinden etkilemişti. Bu buluntuların bir bölümünün öyküsü, şimdi İstanbul Arkeoloji Müzeleri’ndeki “Saklı Limandan Hikâyeler: Yenikapı’nın Batıkları” sergisinde.

25 Aralık 2013’e kadar sürecek sergide daha çok YK1, YK3, YK12, YK35 no.lu teknelerin, inşa teknikleri, nereden geldikleri, neler taşıdıkları, nasıl battıkları, kaptan ya da gemi sahibinin özel eşyaları ve adlarına ilişkin pek çok hikâye var.

Sergi, ticaret temasına odaklanarak Yenikapı kazılarında saptanan kültür katları ile limanda batmış MS 5-10. yüzyıllar arasına tarihlenen 4 teknenin yükünden oluşuyor. Sergide yer alan 200 parça bilgi panoları ve hareketli görsellerle ilişkilendirilerek sunuluyor.

Birinci bölümünde; limanın Bizans öncesi korunaklı bir koy olarak kullanıldığı dönem, Bizans dönemi MS 4-14. yüzyıllara ait buluntulardan örnekler, kentin bostana dönüştüğü Osmanlı dönemine ait buluntular yer alıyor.

Serginin asıl temasını oluşturan ikinci bölümde ise limanın ticari ilişkilerine ışık tutan 4 tekneye ait kargolar sergileniyor. Sergi mekânındaki barkovizyondan da limanın ticari ilişkileri, tekne yapım teknolojileri, kazıda bulunan tekne sayıları, dönemleri gibi konular anlatılıyor.

(Cumhuriyet Gazetesinin haberinden alınmıştır)