Arkeolojik Buluntular

Yenikapı Kazı alanında devam eden arkeoloji kazıları Osmanlı ve Bizans dönemlerinden başlayarak tarihöncesi çağlara kadar farklı dönemlere tarihlenen on binlerce arkeolojik eserin günışığına çıkarılarak incelenmesini sağlamıştır. Bulunan eserlerin çeşitliliği İstanbul’un kimliğini oluşturan geçmişini farklı yönleriyle tanıyarak değerlendirebilmeyi mümkün kılmıştır. Bu devirlere ait günlük yaşam, teknoloji, dini inançlar, ekonomi ve ticarete ilişkin detaylar çalışmalar ilerledikçe daha iyi anlaşılabilmektedir.
Neolitik ve Demir Çağı’na ait çanak, çömlek, ahşap ve taş aletler, Klasik Döneme tarihlenen skyphos, oinokhoe ve aryballos gibi kap çeşitleri, siyah astarlı kaplar, Roma, Bizans Dönemlerine ait sikkeler, koku şişeleri ve amforalar Geç Roma ve Bizans’a ait cam bardak ve kadehlerle pişmiş toprak kaplar, ahşap ve fildişi eserler, deri sandaletler ile Osmanlı çini ve seramikleri, bulundukları tabakaları tarihlediler. Bazı eserler denizcilik teknolojisi ile ilgili bilgi verirken, bazı eserler ise dönemin teknolojilerinin günümüzle ilişkilendirmesini sağladı. İnanç kültürüne ait eserler dönemin dini duygularını günümüze yansıttı. Gemi sahiplerinin isimleri ve nereli olduklarının yazılı olduğu pişmiş toprak levha, taş ve demir çapalar, batık teknelere ait makara, halat gibi buluntular ile 10. yüzyıla tarihlenen amfora gövdesi üzerine kazınmış gemi betimi, dönemin gemiciliği ve gemi tipleri hakkında bilgi vermektedir. Ayrıca Liman’ın batı kesiminde ortaya çıkarılan, MÖ 5-3. yüzyıl Samos amforaları, MÖ 4. yüzyıl Thasos ve Khios amforaları ise limanın ticari faaliyetlerini göstermesi açısından önemlidir.