Makrodan Mikroya: Suya Doymuş Ahşap Sergisi

“Makrodan Mikroya: Suya Doymuş Ahşap” başlıklı fotoğraf sergisi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Gemi Konservasyon ve Rekonstrüksiyon Laboratuvarı Çok Amaçlı Salonunda gerçekleştirilmiştir.

Dr. Öğr. Üyesi A. Gökçe KILIÇ tarafından düzenlenen sergide, Prof. Dr. Ufuk Kocabaş Başkanlığında yürütülen İstanbul Üniversitesi Yenikapı Batıkları Projesi kapsamında konservasyon çalışmaları yürütülen suya doymuş ahşapların mevcut durumlarının tespiti için gerçekleştirilen makro boyuttan mikro boyuta pek çok görsel analiz yöntemi fotoğraflarla ziyaretçilere sunulmuştur. Sergi kapsamında; İlk aşamada büyüteç sonrasında ışık, araştırma ve taramalı elektron mikroskobu kullanılarak elde edilen ahşabın fiziksel yapısı ile ilgili özellikler sergilenmiştir. Sergi ile suya doymuş ahşap konservasyonunda teşhis aşamasında kullanılan görsel analiz yöntemleri detaylı olarak anlatılmıştır.