Analizler

Kimyasal analizler: Batıkların sualtında ve daha sonradan sedimentin altında geçirdiği süre boyunca dokularında bazı kimyasallar birikmektedir. Özellikle ahşapların özellikle liman tabanlarındaki kükürdü depolamaları, ileride yapılacak olan konservasyon sürecini doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle her gemiden alınan ahşap örneklerinin kükürt miktarları gerçekleştirilen analizlerle belirlenmektedir. Bu analizler konusunda Araş.Gör.Gökçe Kılıç Doktora Tez Projesi kapsamında çalışmaktadır.

C14 Yaş tayini: Kazı alanında belirlenen otuz yedi batıktan sadece 4 adedi taşıdığı yükle belirlenmiştir. Bu durum arkeolojide kullanılan karşılaştırmalı tarihlendirme yönteminin sadece ahşap kalıntıdan oluşan batıkların tarihlendirilmesini olanaksız kılmaktadır. Bu nedenle gemilerden alınacak en az üç örneğin C14 yaş tayinlerinin yapılması imal edildikleri tarihin belirlenmesi açısından tek çaredir. Geminin temel yapısını oluşturan omurga, eğriler ve kaplama tahtalarından alınan üç örneğin yaş ortalaması, tarihlemede kullanılmaktadır. Bu analizler Oxford Üniversitesi, Oxford Radiocarbon Accelerator Unit (ORAU) tarafından gerçekleştirilmiştir.

Ahşapların bozulma durumlarının tespiti: “Suya doymuş” olarak nitelenen batık ahşapları değişik bozulma durumlarında ele geçmektedir. Bozulma durumu ahşabın içine çektiği su miktarı ile derecelendirilmektedir. Konservasyon prosedüründe uygulanacak kimyasal maddenin molekül ağırlığının belirlenmesinde önemli bir konu olan bozulma durumunun tespiti gemiyi oluşturan her elemandan alınan örneklerin analizi ile gerçekleştirilmektedir. Bu analizler İÜ Sualtı Kültür Kalıntılarını Koruma Anabilim Dalı’nda Araş.Gör.Namık Kılıç tarafından yapılmaktadır.