Akademisyenler

Akademisyenler

sait

Prof. Dr. Sait Başaran

PROJE BAŞKANI (2006-2008)İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi bünyesinde 1993 yılında kurulan Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümünün başkanlığına 1994 yılında Kurucu başkan olarak atandı. Bölümde, 1995 yılında yüksek lisans, 1996 yılında lisans,  2006 yılında Koruma,Yenileme ve Restorasyon  Doktora programını başlattı. 2008 yılında emekliye ayrılana değin Bölüm ve Anabilim Dalı  Başkanlığını yürüttü. Bu sürede yurt içinde ve  dışında bir çok projenin yürütücülüğünü üstlendi. 2005-2008 yıllaraı arasında İÜ Yenikapı Batıkları Projesinin başkanlığını sürdürmüştür. Halen Enez (Ainos) Arkeoloji Kazı Projesini yürütmektedirIşıl-Özsait-Kocabaş

Doç. Dr. Işıl Özsait-Kocabaş

ARAŞTIRMACIMarmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İçmimarlık Bölümü’nde lisansını tamamladı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde ahşap eserlerin konservasyon ve restorasyonu konusunda yüksek lisansını; batık gemilerde yapım teknolojisi ve rekonstrüksiyon konusunda doktorasını yaptı. Çeşitli kazı ve yüzey araştırmalarında arkeolojik eserlerin restorasyonu, çizimi ve belgelemesi ile ilgili çalıştı. İstanbul Üniversitesinde 1995 yılında başladığı görevini Sualtı Kültür Kalıntılarını Koruma Anabilim Dalı’nda sürdüren Işıl Özsait-Kocabaş, arkeolojik eserlerin belgelenmesi, ahşap restorasyonu, Antik ve Orta Çağ gemi yapım teknolojisi konularında bilimsel çalışmalarını sürdürmektedir.Dr. Öğr. Üyesi A. Gökçe Kılıç

YARDIMCI ARAŞTIRMACIKimya Mühendisliği lisans ve İşletme yüksek lisans eğitimlerinin ardından "Yenikapı Batıkları İçin Kurulacak Müzede Sergileme, Koruma-Bakım ve Depolama Yöntemlerinin Karşılaştırmalı olarak Araştırılması" konulu tez çalışması ile Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Anabilim Dalı'nda yüksek lisans, "Yenikapı Batıklarında Sülfür ve Demir Analizi ve Ahşaplardan Uzaklaştırılması" başlıklı tez çalışması ile de doktora eğitimini tamamladı. Halen Müzecilik Bölümü'nde Doktor Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır.hakan

Hakan Kahraman

 
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi  Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü'nden 2006 yılında mezun olmuştur. 2013 yılından beri İstanbul Üniversitesi Yenikapı Batıkları Projesi Araştırma Laboratuvarında restoratör  olarak görev yapmaktadır.ufuk-kocabas-300x243

Prof. Dr. Ufuk Kocabaş

PROJE BAŞKANI (2008-Günümüz)Prof. Dr. Ufuk Kocabaş, İstanbul Üniversitesi’nde Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölüm Başkanlığı ile Sualtı Kültür kalıntılarını Koruma Onarım Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerini sürdürmektedir. Bilimsel çalışmaları sualtı arkeolojisi, sualtı kültürel mirasının korunması ve antik gemi yapım teknikleri üzerinde odaklanmıştır. Halen, İstanbul Üniversitesi adına, Yenikapı Batıkları Kazısı ve Konservasyon projesinin başkanlığını yapmaktadır. Evren-Türkmenoğlu

Dr. Öğr. Üyesi Evren Türkmenoğlu

YARDIMCI ARAŞTIRMACIEvren Türkmenoğlu lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi, yüksek lisans eğitimini ise Bilkent Üniversitesi Arkeoloji bölümlerinde tamamladı. Yurt içi ve yurt dışında çoğunluğu sualtında olmak üzere birçok arkeolojik kazı ve araştırmaya katıldı.  Akdeniz’de gemi yapım tekniklerinin gelişimi, deniz ticareti, Ortaçağ gemilerinin konstrüksiyon özellikleri ve gemi ahşaplarının konservasyonu konuları üzerine çalışmaktadır. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sualtı Kültür Kalıntılarını Koruma Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak çalışan Evren Türkmenoğlu İstanbul Üniversitesi Koruma, Yenileme ve Restorasyon Bilim Dalında doktora çalışmasını tamamladı, ayrıca Yenikapı Batıkları Projesinde de görev almaktadır.ünal

Prof.Dr. Ünal Akkemik

 

ARŞ. GÖR. HİLAL GÜLER
Yıldız Teknik Üniversitesi Mimari Restorasyon ön lisans,  İstanbul Üniversitesi Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümünde lisans eğitimini tamamlamış olup İstanbul Üniversitesi Sualtı Kültür Kalıntıları Koruma Ana Bilim Dalı’nda yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Eğitim hayatı boyunca birçok kara-sualtı kazısına ve araştırmasına katılmış olan Güler, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sualtı Kültür Kalıntılarını Koruma Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak görev yapmakta ve Yenikapı Batıkları Projesinde, proje asistanlığı görevini İstanbul Üniversitesi adına yürütmektedir.ufuk-kocabas

Doç. Dr. Namık Kılıç

BAŞKAN YARDIMCISI, ARAŞTIRMACIİstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümünde lisans, Sualtı Kültür Kalıntılarını Koruma Bilim Dalında yüksek lisans, Koruma–Yenileme ve Restorasyon Programında  doktora eğitimini tamamladı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sualtı Kültür Kalıntılarını Koruma Anabilim Dalı’nda  Doçent olarak çalışan Kılıç halen, dünyanın en büyük batık gemi repertuvarını oluşturan “Yenikapı Batıkları Projesi’nde Başkan Yardımcılığı görevini İstanbul Üniversitesi adına sürdürmektedir. Sualtı kültür mirasının korunması üzerine bilimsel çalışmalarda bulunmaktadır.Taner-Güler

Araş. Gör. Taner Güler

YARDIMCI ARAŞTIRMACIArş. Gör. Taner Güler, İstanbul Üniversitesi, Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü, Sualtı Kültür Kalıntılarını Koruma Anabilim Dalı'nda 2010 yılından bu yana görev yapmaktadır. Bilimsel çalışmaları denizcilik tarihi, sualtı arkeolojisi ve antik gemi yapım teknikleri üzerinde odaklanmıştır. Halen, İstanbul Üniversitesi adına, Yenikapı Batıkları Projesi'nde proje asistanlığı yapmaktadır.ramazan

Okt. Ramazan Yılmaz.