Batıklarda Kazı Çalışmaları

Yenikapı Kazılarında ortaya çıkartılan binlerce arkeolojik eser arasında yer alan 37 gemi batığı dünyadaki en büyük antik gemi koleksiyonunu olarak kabul edilmekte ve Bizans dönemi denizciliği, deniz ticareti ve gemi yapımı teknolojisiyle ilgili paha biçilemez bilgiler sağlamaktadır. Kazı alanının boyutsal büyüklüğü, aynı zamanda dünyanın en büyük antik gemi repertuarının bulunması, çalışmaların son zamanların en önemli projesi olarak değerlendirilmesini sağlayarak; yerel ve uluslararası medyada ve kamuoyunda olduğu kadar akademik dünyada da oldukça ses getirmiştir

İstanbul Arkeoloji Müzeleri, batıklar üzerindeki bilimsel çalışmaların sürdürülmesi konusunda, İstanbul Üniversitesi (toplam 27 batık) ve Sualtı Arkeoloji Enstitüsü (INA, toplam 8 batık) ile ortak bir proje yürütmüştür. İstanbul Üniversitesi adına proje direktörlüğünü üstlenen Sualtı Kültür Kalıntılarını Koruma Anabilim Dalı başkanı Doç. Dr. Ufuk Kocabaş ile İÜ akademisyenleri, tam zamanlı uzmanlar ve İÜ lisans-lisansüstü eğitimi gören öğrencilerden oluşan ekip, 2005 yılından beri batık gemilerin dokümantasyonu, yerinden kaldırılması ve konservasyonu üzerinde çalışmalarını sürdürmektedir. İstanbul Üniversitesi ekibi yedi yıllık bir arazi çalışmasının ardından üstlendiği batıkların tamamını belgeleyerek araziden kaldırılmıştır. Bizans dönemi gemi tipolojisi, gemi yapım teknolojileri ve bu teknolojinin evrimine ilişkin eşsiz bilgiler sunan batıklar bu alanda çalışan bilim adamları için son zamanların kuşkusuz en önemli projesi olarak kabul edilmektedir.

2004 yılı sonlarında başlayan Yenikapı Kurtarma Kazılarında ilk batığın 2005 yılında bulunmasının ardından 2013 yılına kadar geçen süre içinde toplam 37 adet batığa ulaşılmıştır. İstanbul Üniversitesi ekibinin batık kazı ve kaldırma çalışmaları 2006-2012 yılları arasında devam etmiştir. Bu süre zarfında projesi üstlenilen toplam 27 batık, her türlü belgeleme çalışması gerçekleştirilerek, özel yöntemlerle araziden kaldırılmıştır. Batıklar üzerindeki bilimsel çalışmalar İÜ Yenikapı Batıkları Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde devam etmektedir.