İstanbul Üniversitesi Yenikapı Batıkları Projesi Ekibi Tarafından Yayımlanan Makaleler

Kocabaş, U., 2015, The Yenikapi Byzantine-Era Shipwrecks (Istanbul, Turkey): a preliminary report and inventory of the 27 wrecks studied by Istanbul University. The International Journal of Nautical Archaeology, 44.1: 5-38

Kocabaş, U. ve E. Türkmenoğlu, 2014, To Λιμάνι τοu ϴϵοδόσιοu, bk: K. Damianidis (ed), Naus, 236-253.

Kocabaş, U. ve E. Türkmenoğlu, 2014, Istanbul, bk: F. Karagianni (ed.), 40 Mediavel City-Ports in the North Aegean and the Black Sea a Cultural Guide, 115-130.

Özsait-Kocabas, I. 2014, The Yenikapı 12 Wreck: Connecting Constantinople, in S.M. Sindbeak, A.Thrakadas (eds), The World in the Viking age, 86-87. Roskilde.

Kocabas, U., 2014, Constantinople’s Byzantine Harbour: The Yenikapı Excavation, in S.M. Sindbeak, A.Thrakadas (eds), The World in the Viking age, 78-81. Roskilde.

Akkemik, Ü. ve U. Kocabaş, 2014, Woods of Byzantıne Trade Shıps of Yenıkapı (Istanbul) And Changes In Wood Use From 6TH To 11th Century. Mediterranean Archaeology and Archaeometry, 14.2, 317–327.

Akkemik, Ü. ve U. Kocabaş, 2013, Woods of the Old Galleys of Yenikapı, Istanbul. Mediterranean Archaeology and Archaeometry, 13.2, 32–41.

Kılıç N. , Kılıç A.G., "Kauramin® Tests For Yenikapı Shipwrecks", 12th ICOM-CC Group on Wet Organic Archaeological Materials, Türkiye, 13-17 Mayıs 2013 (Baskı aşamasında).

Kocabaş, U. and Özsait-Kocabaş, I., 2013, A New Milestone in Ship Archaeology: The Yenikapı Shipwrecks Project, in Z. Kızıltan (ed.), Stories from the Hidden Harbor: The Shipwrecks of Yenikapı, 35-46. İstanbul.

Özsait-Kocabaş, I., 2013, The Centurıes-Long Voyage of Shıp Yenikapı 12, in Z. Kızıltan (ed), Stories from the Hidden Harbor: The Shipwrecks of Yenikapı, 47-55. İstanbul.

Kocabaş, U., 2013, Theodosius Harbour and Yenikapı Byzantine Shipwrecks Excavation, İstanbul, Turkey, Medieval Ports in North Aegean and the Black Sea, Links to the Maritime Routes of the East, Thessalonike 4-6.12.2013, 401-413. Thessalonike.

Türkmenoğlu, E., 2013, A Medieval Shipwreck Discovered in the Theodosius Harbor: Yenikapı 27, Medieval Ports in North Aegean and the Black Sea, Links to the Maritime Routes of the East, Thessalonike 4-6.12.2013, 414-422. Thessalonike.

Güler, T., 2013, Construction Technique of Yenikapı 20, Medieval Ports in North Aegean and the Black Sea, Links to the Maritime Routes of the East, Thessalonike 4-6.12.2013, 423-427. Thessalonike.

Kocabaş, U., I. Özsait-Kocabaş, N. Kılıç, 2012, The Yenikapı Shipwrecks: Dismantling Methods and First Step to Conservation. In: K.Straetkvern & E. Williams (eds), 11th ICOM International Conference on Wet Organic Archaeological Materials (ICOM-WOAM), 303-312.

Kocabaş, U., 2012, The Latest Link in the Long Tradition of Maritime Archaeology in Turkey: TheYenikapı Shipwrecks. European Journal of Archaeology, 15 (1) 2012, 1–15.

Kocabaş, U., 2012, The Yenikapı Byzantine Ships, Istanbul-Turkey. In: N.Günsenin (ed) Between Continents, Proceedings of the Twelfth Symposium on Boat and Ship Archaeology, Istanbul 2009. 107-113. İstanbul.

Kocabaş, U., 2012, Istanbul University Yenikapı Byzantine Shipwrecks Project, DEGUWA, Skylis.

Kocabaş, U., I. Özsait-Kocabaş, E. Türkmenoğlu, T. Güler, N. Kılıç, 2012, Yenikapı Batıkları Sırlarını Gün Işığına Çıkarıyor. Toplumsal Tarih, 217: 66-71.

Kocabaş, U, Işıl Özsait Kocabaş, Evren Türkmenoğlu, Taner Güler, Namık Kılıç, 2012, “Yenikapı Batıkları Konservasyon ve Rekonstrüksiyon Projesi”, Kargir Yapılarda Koruma ve Onarım Semineri II, 16-17 Aralık 2010, Seminer Bildiri Kitabı,70-79,İstanbul.

Güler, T., 2012, Yenikapı 20 Batığının Yapım Tekniği, Sualtı Bilim ve Teknoloji Toplantısı Bildiriler Kitabı 2012, 74-79. İstanbul.

Özden Ö., Kılıç N. , Özsait Kocabaş H.I., Kılıç A.G., 2012, "Chemical Characterisation Of Waterlogged Woods In Yenikapı 12 By Ft-Ir Analyzes", Chemistry for Cultural Heritage, Türkiye, 9-12 July 2012.

Türkmenoğlu, E., “Yenikapı 27 Batığı: Konstrüksiyon Özellikleri” in Akın Savaş Toklu (ed.) Sualtı Bilim ve Teknoloji Toplantısı (SBT 2012) Bildiriler Kitabı, 17-18 Kasım           2012, İstanbul,71-73.

Türkmenoğlu, E., 2012, “Preliminary Report on the Yenikapı 17 Shipwreck Found in the Harbour of Theodosius, Istanbul , In N.Günsenin (ed.) International Symposium on Boat and Ship Archaeology (ISBSA) 12.İstanbul

Özsait-Kocabaş, I., 2011, Yenikapı Batıklarının Akdeniz Gemi Yapım Teknolojisindeki Yeri. Arkeoloji ve Sanat Dergisi, 136.

Özsait-Kocabaş, I., 2011, The Yenikapı 12 Shipwreck: A Local Trading Vessel from the Midde Byzantine Period. Skyllis, 11. Jahrgang 2011. Heft 1:60-63.

Kılıç, N., 2011, Kauramin Tests For Yenikapı 12 Shipwreck Hull, Shipwrecks 2011 Chemistry and Preservation of Waterlogged Wooden Shipwrecks, 18 – 21 Ekim 2011, 86, Stockholm.

Kocabaş, U., 2011, The Legacy of the Yenikapı Byzantine Ships, Actual Archaeology Magazine Anatolia, 24-27.

Kocabaş, U. and Özsait-Kocabaş, I., 2010, Shipwrecks at the Theodosian Harbour, in P. Pomey (ed.), Transferts technologiques en architecture navale méditerranéenne de l’Antiquité aux temps modernes: identité technique et identité culturelle. Actes de la Table Ronde Internationale d’Istanbul, 19–21 mai 2007 (Varia Anatolica XXX), 109-127.

Kocabaş U., Türkmenoğlu, E., 2010, “Yenikapı Bizans Batıkları: Batan Geminin Müzelik Malları” Memlekent, 6: 60-67.

Kocabaş, U., I. Özsait Kocabaş, 2009, İstanbul, Sultan of Lands and Seas "A Gate onto the Ancient World: The Harbour of Theodossius and the Yenikapı Wrecks, 27-45. Istanbul.

Kocabaş, U., E. Türkmenoğlu, 2009, Yenikapı Shipwrecks: Fieldwork, Conservation-Restoration Procedures And Construction Features. In: X. Nieto (ed), Argueologia Nautica Mediterrania, 235-243. Girona.

Kocabaş, U., I. Özsait Kocabaş, 2009, Le Port De Theodose: Tresors De L’Archeologie Marine. De Byzance A Istanbul, Un Port Pour Deux Continets, 142-151. Paris.

Kocabaş, U., 2009, Anik Dünyaya Açılan Yenikapı. Geo, 2009/1: 88-99.

Türkmenoğlu, E., 2009, Yenikapı Batıkları Cilt:1 Yenikapı’nın Eski Gemileri- Kitap Tanıtımı, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler, 27:7.

Basaran, S., U. Kocabaş, 2008, From Theodosian Harbour to Yenikapı Shipwrecks. Colloquium Anatolicum VII, 1-22.

Başaran, S., 2008, I. “Demirden Yollar” ve Marmara kıyısında eski bir liman. Bkz.: U.Kocabaş (ed.), Yenikapı Batıkları - Cilt 1: Yenikapı’nın Eski Gemileri 1, 1-22. İstanbul.

Kocabaş, U., 2008, II. Theodosius Limanı’nda hayat, batıklar ve hızlı bir gömülme. Bkz.: U.Kocabaş (ed.), Yenikapı Batıkları - Cilt 1: Yenikapı’nın Eski Gemileri 1, 23-36. İstanbul.

Özsait Kocabaş, I., 2008, III. Belgeleme: Ahşabı okumak. Bkz.: U.Kocabaş (ed.), Yenikapı Batıkları - Cilt 1: Yenikapı’nın Eski Gemileri 1, 37-72. İstanbul.

Kocabaş, U., R.Yılmaz, 2008, IV. Gemi elemanlarının demonte edilmesi. Bkz.: U.Kocabaş (ed.), Yenikapı Batıkları - Cilt 1: Yenikapı’nın Eski Gemileri 1, 73-96. İstanbul.

Özsait Kocabaş, I., U.Kocabaş, 2008, V. Yenikapı batıklarında teknoloji ve konstrüksiyon özellikleri: Bir ön değerlendirme. Bkz.: U.Kocabaş (ed.), Yenikapı Batıkları - Cilt 1: Yenikapı’nın Eski Gemileri 1, 97-186. İstanbul.

Başaran, S., U.Kocabaş, I.Özsait Kocabaş, R.Yılmaz, 2008, VI. Türkiye’nin ilk ulusal gemi konservasyon ve rekonstrüksiyon laboratuarı. Bkz.: U.Kocabaş (ed.), Yenikapı Batıkları - Cilt 1: Yenikapı’nın Eski Gemileri 1, 187-200. İstanbul.

Akkemik, Ü., 2008, VII. Yenikapı Marmaray 6 batığı ahşaplarının cins/tür teşhisleri. Bkz.: U.Kocabaş (ed.), Yenikapı Batıkları - Cilt 1: Yenikapı’nın Eski Gemileri 1, 201-212. İstanbul.

Kocabaş, U., 2008, Terimler. Bkz.: U.Kocabaş (ed.), Yenikapı Batıkları - Cilt 1: Yenikapı’nın Eski Gemileri 1, 215-219. İstanbul.

Özsait-Kocabaş, I., 2008, İstanbul Üniversitesi Yenikapı Batıkları Projesi. Aktüel Arkeoloji, 5, 80-83.

Özsait-Kocabaş, I., 2008, Türkiye’nin İlk Gemi Konservasyon Laboratuarı İstanbul Üniversitesi’nde Açıldı. Aktüel Arkeoloji, 5, 84.

Başaran S., U.Kocabaş, I.Kocabaş, R.Yılmaz, 2007, İstanbul Üniversitesi Yenikapı Bizans Batıkları Projesi: Belgeleme, Yerinden Kaldırma, Koruma-Onarım ve Rekonstrüksiyon Çalışmaları, Gün Işığında İstanbul’un 8000 yılı Marmaray, Metro, Sultanahmet Kazıları, 190-195.

Kocabaş U., I. Kocabaş, 2007, İstanbul Üniversitesi Yenikapı Bizans Batıkları Projesi Kapsamındaki Gemilerin Yapım Teknikleri ve Özellikleri, Gün Işığında İstanbul’un 8000 Yılı Marmaray, Metro, Sultanahmet Kazıları, 196-201.

Başaran, S., U. Kocabaş, 2007, Yenikapı Batıkları, Bizans’ın Bin Yıllık Gemileri, Arkeo Atlas, 6: 142-149

Basaran, S., U. Kocabas, 2007, Yenikapı Batıkları Belgeleme, Konservasyon ve Restorasyon ve Rekonstrüksiyon Projesi-2006, Haberler Dergi, 23: 37-38.

Kocabas, U., 2006, İstanbul Üniversitesi Bin Yıllık Bizans Batıklarını Kurtarıyor, İdol, 30: 2-7

Kocabaş, U., 2006, İstanbul Üniversitesi Bin Yıllık Bizans Batıklarını Kurtarıyor, Sualtı Dünyası Marine Photo, 96: 30-34.

Bildiriler ve Konferanslar

Ufuk Kocabaş: Yenikapı Batıkları, Kazi Metodolojisi ve Arazide Depolama. Uluslarasaı Önleyici Koruma Sempozyumu, İstanbul Üniv. Prof.Dr.Cemil Bilsel Konferans Salonu, 9-10 Haziran 2014, (T.C. Cumhurbaşkanlığı Himayesinde).

Ufuk Kocabaş: Shipwrecks of Theodosius Harbour, İstanbul-Turkey. 24 Mart 2014, Toronto Üniversitesi; 26 Mart 2014, CIMS Ottawa Chapter tarafından Ottava Büyükelçili himayelerinde ve Kanada UNESCO işbirliğinde, Ben Franklin Place –The Chamber’da konferansın tekrarı.

Evren Türkmenoğlu: Tarih Vakfı “Yine Yeni Dünya Kenti İstanbul” Sergisi Kapsamında Söyleşi “8500 yıl önce Yenikapı’da Denizcilik, Teknoloji ve Ticaret” 5 Şubat 2014, Galata Rum Okulu, Karaköy.

Evren Türkmenoğlu: Yıldız Teknik Üniversitesi Tarihi Miras Koruma Uygulama ve Araştırma Merkezi Semineri: “İstanbul Üniversitesi Yenikapı Batıkları Projesi” 19 Mart 2014, YTÜ Mimarlık Fakültesi.

Evren Türkmenoğlu: “Ottoman Seas: from Mediterranean to Indian Ocean” Konferans Serisi “Latest News from Istanbul University’s Yenikapı Shipwrecks Project” 24 Mart 2014, Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü (IFEA).

Evren Türkmenoğlu: İstanbul Arkeoloji Müzeleri ve İtalyan Kültür Merkezi Ortak Etkinliği: “Bizans Dönemi Batık Arşivleri, Sicilya’daki Marzamemi Enkazından İstanbul Yenikapı Gemilerinin Keşfine”, 30 Ocak 2014, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Kütüphanesi.

Ufuk Kocabaş: 10-14 Nisan 2013 tarihleri arasında Danimarka-Roskilde’de Viking Ship Museum ve Aarhus University tarafından düzenlenen “Maritime Networks and Urbanism in the Early Medieval World” konulu sempozyumda davetli konuşmacı: Byzantine-era fleet surfaces again in Istanbul”

Ufuk Kocabaş: Yenikapı Liman Kazıları Işığında Erken ve Orta Bizans Dönemi Ekonomik Hayatı. 28 Kasım 2013, Bonn Üniversitesi.

Ufuk Kocabaş: 23 Ocak 2013 British School at Rome’da “Theodosius Harbour and Yenikapı Byzantine Shipwrecks Excavation, İstanbul-Turkey” konulu konferans.

Ufuk Kocabaş: Theodosius Harbour and Yenikapı Byzantine Shipwreck Excavation Project OLKAS-Medieval Ports in North Aegean and the Black Sea- Thessalonike, 04-07 Aralık 2013.

Ufuk Kocabaş: Yenikapı Kazıları ve Bizans Batıkları” ASKAT Deniz Arkeolojisi Seminerleri. 28.12.2013 Ankara.

Taner Güler: Construction Technique of Yenikapı 20. Project OLKAS-Medieval Ports in North Aegean and the Black Sea- Thessalonike, 2013.

Ufuk Kocabaş:: Latest Discoveries on Medieval Seafaring in the Mediterranean: Yenikapi       Shipwrecks Project. Norveç Deniz Müzesi’nde Sayın Oslo Büyükelçimiz Şanıvar Olgun himayesinde. 3 Ekim 2013.

Ufuk Kocabaş: Theodosius Harbour and Yenikapı Byzantine Shipwrecks Excavation, İstanbul-Turkey. Selanik Arkeoloji Müzesi. 26 Nisan 2013.

Ufuk Kocabaş: 02.04.2013 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde “Marmaray Kazıları ve Yenikapı Batıkları: Gemi Arkeolojisinde Yeni Bir Milat” konulu konferans.

Ufuk Kocabaş: TINA’nın  (Türkiye Sualtı Arkeoloji Enstitüsü) 13 Şubat 2013 tarihinde Vakko Moda Merkezinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısına Misafir konuşmacı olarak katılarak, İÜ Yenikapı Batıkları Projesi konusunda bir sunum yapmıştır.

Evren Türkmenoğlu: International Symposium on Medieval Ports in North Aegean and the Black Sea- Links to the Maritime Routes of the East, “A Medieval Shipwreck Discovered in the Theodosius Harbor” 6 Aralık 2013, Selanik.

Evren Türkmenoğlu: International Symposium on Boat and Ship Archaeology (ISBSA 13):” Construction features of Yenikapı 27 Shipwreck found in the Harbor of Theodosius” 11 Kasım 2012, Amsterdam.

Ufuk Kocabaş: 19 Eylül 2012, Çarşamba Moldova’nın Kişinev Şehrinde gerçekleştirilen “Karadeniz Havzası Ortak Operasyonel Programı 2007-2013 Yıllık Konferansı, "Karadeniz Havzası Genelinde İşbirliğinin Derinleşmesi " ve Avrupa İşbirliği Günü toplantısında OLKAS projesi tanıtımı.

Ufuk Kocabaş: 23 Şubat – 16 Mart 2012 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletlerinde İstanbul Üniversitesi Yenikapı Batıkları Projesi’nin tanıtımının yapıldığı 14 adet konferans: The Old Ships at New Gate

Washington Türk Büyükelçiliği (Sn.Büyükelçi Namık Tan’ın sunuşuyla) 24 Şubat

Harvard Üniversitesi, Dumbarton Oaks. 29 Şubat

The Museum of History in Raleigh. 1 Mart.

UNC Chapel Hill ve Duke Üniversiteleri ortak konferansı. 2 Mart.

NC Maritime Museum, Beaufort. 3 Mart.

NC Maritime Museum, Southport. 4 Mart.

Houston Museum of Fine Arts. 5 Mart.

Texas A & M Üniversitesi Sualtı Arkeolojisi Programı. 7 Mart.

Southern Methodist Unv. (SMU) 8 Mart.

Addison: Konferans, resepsiyon. 8 Mart.

Ocean Institute (Dana Point) Konferans, resepsiyon. 10 Mart.

Cotsen Institute of Archaeology, UCLA, (Lenart Auditorium, Los Angeles. 11 Mart.

World Monument Fund, Empire States konferansı, resepsiyon. 14 Mart.

Smithsonian Institution konferans. 15 Mart.

Ufuk Kocabaş: 9 Nisan 2012, “Yenikapı Batıkları Projesi”, TBMM Milli Saraylar tarafından düzenlenen  “Saray Konferansları” programı kapsamında Dolmabahçe Sanat Galerisi.

Taner Güler “Construction Technique of Yenikapı 20 Shipwreck”, ISBSA 2012, Dutch Maritime Museum, Amsterdam.

Taner Güler “Yenikapı 20 Batığının Yapım Tekniği” SBT 2012, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi.

Kılıç N., “Yenikapı 12 Batığı Konservasyon Çalışmaları”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeolojik Kazı ve Araştırmalar Toplantısı-12, İstanbul, Türkiye, 2-4 Mayıs 2012.

Evren Türkmenoğlu: Sualtı Bilim ve Teknoloji Toplantısı (SBT 2012): Yenikapı 27 Batığı: Konstrüksiyon Özellikleri, 17-18 Kasım 2012, İstanbul.

Evren Türkmenoğlu: I. İstanbul Arkeoloji ve Sanat Tarihi Öğrencileri Sempozyumu: “Gemi Arkeolojisinde Yeni Bir Milat: İstanbul Üniversitesi Yenikapı Batıkları Projesi”30 Kasım 2012, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Karaköy.

Ufuk Kocabaş: Institut Français d'Etudes Anatoliennes, 18 Aralık 2011: Presentation of Yenikapı shipwrecks archaeological excavation

Ufuk Kocabaş: Shipwrecks 2011: An International Conference, İsveç-Stokholm,18-22 Ekim 2011: “The first five years and future perspectives of Yenikapı shipwrecks Project”

Ufuk Kocabaş: 13th International Congress on Graeco-Oriental and African Studies, 4-6 Ekim 2011 Yunanistan-Girit: “Recent Shipwreck Discoveries in Constantinople’s Theodosian Harbour”

Ufuk Kocabaş: İstanbul Üniversitesi Arkeolojik Kazı ve Araştırmalar Sempozyumu, İstanbul, Mayıs 2011: “Yenikapı Batıkları Projesi: İlk 5 yıl ve Gelecek Perspektifleri”

National Denmark Museum, Conservation Laboratory-Brede; 23 Haziran 2011: The Thirty Six Byzantine Shipwrecks at Yenikapı

Ufuk Kocabaş: Atelier Régional de Conservation (ARC) Nucléart, Greenoble-Fransa, 17 Mayıs 2011: The Byzantine Shipwreks at Yenikapı.

Ufuk Kocabaş: Suna-İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü, 7 Mayıs 2011, “Tarihi Yüklenmiş Gemiler: Yenikapı Batıkları

Ufuk Kocabaş: UNESCO tarafından Antalya’da düzenlenen “Unesco Regional Training Programme in Underwater Archaeology-Unesco Sualtı Arkeoloji Bölge Eğitim Programı” kapsamında “Yenikapı Shipwreck Excavation”. 16 Haziran 2011.

Ufuk Kocabaş: KUDEP, Kagir Yapılarda Koruma ve Uygulama Konferansı,       28-29 Eylül 2010. Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi. “Yenikapı Batıklarında Koruma Çalışmaları” konulu bildiri. Ufuk Kocabaş

Ufuk Kocabaş: Marmara Denizi 2010 Sempozyumu, 25-26 Eylül 2010, TÜDAV. İstanbul Üniversitesi Yenikapı Batıkları Projesi: Genel Bir Bakış. Ufuk Kocabaş

Ufuk Kocabaş: Çocuk Solunum Yolu Hastalıkları Kongresi, 12-14 Mayıs 2010. The Marmara Oteli. “İstanbul Üniversitesi Yenikapı Batıkları Projesi: Tarihi Yüklenmiş Gemiler”. Kongre açılış konuşması. Ufuk Kocabaş

Ufuk Kocabaş: EUBS 2010, 36. Avrupa Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Kongresi”, 14-16 Ekim 2010. “Ships Laden With History: Yenikapı Shipwrecks”: Davetli konuşmacı.

Ufuk Kocabaş: Selanik Aristotle Üniversitesi (The Aristotle University of Thessaloniki), 28 Ocak 2010: “The Byzantine Ships at Theodosius Harbor, Yenikapı-Istanbul” konulu konferans.

Ufuk Kocabaş: DEGUWA, In Poseidons Realm XV: Byzantium at Sea Innovation and tradition. Viyena-Avusturya, 19-21 February 2010. Istanbul University Yenikapi Byzantine Shipwrecks Project.” konulu bildiri.

Işıl Özsait-Kocabaş DEGUWA, In Poseidons Realm XV: Byzantium at Sea Innovation and tradition. Viyena-Avusturya, 19-21 February 2010. “The Yenikapı 12 Shipwreck: A Local Trading Vessel from Middle Byzantine Age” konulu bildiri.

Evren Türkmenoğlu: Avrupa Birliği Gençlik Programı Genç Arkeopark Projesi Konferansları: “ İÜ. Yenikapı Batıkları Projesi” 13 Ağustos 2010, Kaş. Antalya.

Evren Türkmenoğlu: İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Arkeolojik Kazı ve Araştırmaları Toplantısı: “Yenikapı 17 Batığı Konstrüksiyon Özellikleri ve Yapım Tekniği”, 27-29 Nisan 2010, İstanbul.

Ufuk Kocabaş: Nautical Archaeology Society (NAS) Annual Conference, Portshmouth-İngiltere, 7 Kasım 2009. “The Byzantine Ships at Yenikapı, İstanbul-TURKEY” konulu bildiri: 2nd Conference of the City of Athens “Greece in the World: Byzantine Studies” Atina-Yunanistan, 25-27 Haziran 2009. “The Byzantine Ships at Yenikapı, İstanbul-TURKEY” konulu bildiri.

Ufuk Kocabaş: “12th International Congress on Graeco-Oriental and African Studies” Defli-Yunanistan, 07-10 Mayıs 2009. “Yenikapı Excavation and Shipwrecks in Constantinople’s Theodosian Harbour” konulu bildiri.

Ufuk Kocabaş: 27th International Shipwreck Conference at The University of Plymouth, İngiltere, 6–10.02.2009, “Yenikapı Shipwrecks, İstanbul-Turkey”. Davetli konuşmacı.

Ufuk Kocabaş: RGZM, Mainz-Almanya, Nisan, 2009. “Yenikapı Shipwrecks. Uncovering Yenikapı: Constantinople’s Thedosian Harbour and Yenikapı Shipwrecks” Konferans.

Ufuk Kocabaş: Yenikapının Eski Gemileri-Ufuk Kocabaş. 24 Ocak 2009. Açık Radyo, Açık Deniz Programı (Söyleşi).

Ufuk Kocabaş: Yenikapının Eski Gemileri-Ufuk Kocabaş. 21 Ocak 2009. Türkiye Açıkdeniz Yarış Külübü (Konferans).

Ufuk Kocabaş: Yenikapının Eski Gemileri. 16 Ocak 2009. Galatasaray Rotary Kulübü (Konferans).

Evren Türkmenoğlu: International Symposium on Boat and Ship Archaeology (ISBSA 12): “Preliminary Report on the Yenikapı 17 Shipwreck Found in the Harbour of Theodosius”, 13 Ekim 2009, Pera Müzesi, İstanbul.

Ufuk Kocabaş: İstanbul Üniversitesi Yenikapı Batıkları Projesi 2007 Yılı Çalışmaları-. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeolojik Kazı Ve Yüzey Araştırmaları Toplantısı-8.

Işıl Özsait Kocabaş: İstanbul Üniversitesi Yenikapı Batıkları Projesi, YK Marmaray 6 Batığı- İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeolojik Kazı Ve Yüzey Araştırmaları Toplantısı-8.

Sait Başaran: İstanbul Üniversitesi Yenikapı Batıkları Projesi 2006-2008 Yılı Çalışmaları: Genel Değerlendirme. 5-6 Mayıs 2008, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü Marmaray-Metro Kurtarma Kazıları Sempozyumu.

Işıl Özsait-Kocabaş. İstanbul Üniversitesi Yenikapı Batıkları Projesi 2006-2008 Yılı Çalışmaları: In situ Belgeleme- 5-6 Mayıs 2008, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü Marmaray-Metro Kurtarma Kazıları Sempozyumu.

Ufuk Kocabaş: İstanbul Üniversitesi Yenikapı Batıkları Projesi 2006-2008 Yılı Çalışmaları: Gemilerin Konstrüksiyon Detayları. 5-6 Mayıs 2008, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdürlüğü Marmaray-Metro Kurtarma Kazıları Sempozyumu.

Ufuk Kocabaş: Theodosius Limanı. 1 Nisan 2008. Maslak Rotary Kulübü. (Konferans). :

Ufuk Kocabaş: Yenikapi Byzantium Shıpwrecks. 29 Haziran 2007 Almanya-Mainz, Römisch-Germanisches Zentralmuseum. (Konferans).

Ufuk Kocabaş-IşılÖzsait-Kocabaş: The Byzantine Shipwrecks of Yeni Kapı (Istanbul 10th – 11th c. AD). European Program Ramses 2. Round Table "Technology Transfer in Ship Construction" Istanbul, IFEA, Albert Gabriel Hall Saturday 19 – Tuesday 22 May 2007

Ufuk Kocabaş: İstanbul Üniversitesi Yenikapı Batıkları Projesi Kapsamındaki Tekne ve Gemilerin Yapım Teknikleri: Bir ön değerlendirme. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeolojik Kazı Ve Yüzey Araştırmaları Toplantısı-7.

Ufuk Kocabaş: Marmaray III Shipwreck. Symposium on Mediterranean Archaeology SOMA 2007, 24-27 Nisan 2007, İstanbul Teknik Üniversitesi.

Ufuk Kocabaş: Istanbul University Yenikapi Byzantine Shipwrecks Project. Symposium on Mediterranean Archaeology SOMA 2007, 24-27 Nisan 2007, İstanbul Teknik Üniversitesi.

Ufuk Kocabaş: Yenikapı Batıkları ve Koruma Sorunları. Kültür Bilincini Geliştirme Vakfı, 02 Nisan 2007.

Barcelona Üniversitesi: Istanbul University Yenikapı Shipwrecks Project, 8 Kasım 2007, Barcelona.

Sempozyum-Çalıştay

İstanbul Üniversitesi, Yenikapı Batıkları Projesi kapsamında sürdürülen çalışmalar neticesinde, Uluslararası Müzeler Konseyi Koruma Komitesi (ICOM-CC) “The 12th ICOM-CC WOAM (Wet Organic Archaeological Materials) -12. Uluslararası Islak Organik Obje Konferansı’na (WOAM 2013) 13-17 Mayıs 2013 tarihleri arasında ev sahipliği yapmıştır.

Uluslararası Gemi ve Tekne Arkeolojisi Sempozyumu, ISBSA 12 (International Symposium on Boat and Ship Archaeology) 12-16 Ekim 2009. Gemi ve Tekne Arkeolojisi alanında dünyanın en kapsamlı organizasyonlarından biri olan ve 3 yılda bir gerçekleştirilen ISBSA 12, Sualtı Kültür Kalıntılarını Koruma Ana Bilim Dalı-Sualtı Teknolojisi programlarının ortak çalışması ve Pera Müzesi işbirliği ile ilk defa İstanbul'da düzenlenmiştir.

Suya Doymuş Ahşap Konservasyonu Çalıştayı, 20-24 Temmuz 2009. UNESCO-ICOM Suya Doymuş Ahşap Konservasyon Grubu koordinatörü Kristiane Strætkvern ve Danimarka Ulusal Müzesi Suya Doymuş Ahşap Labotatuvarı baş konservatörü Paul Jensen’in katılımıyla İÜ Yenikapı Batıkları Araştırma Merkezinde, 1 haftalık uygulamalı suya doymuş ahşap konservayonu çalıştayı düzenlendi.

FaroArm 3 boyutlu çizim cihazı (digitizer) çalıştayı. İsveç Vasa Müzesi baş araştırmacısı Fred Hocker 2009 yılı Mart ayında davet edilerek İÜBAP tarafından projemize kazandırılan FaroArm 3 boyutlu çizim cihazı (digitizer) teknik özellikleri ve kullanımı ile ilgili uygulamalı eğitim programı düzenlendi. Böylece ekibimiz Akdeniz ülkeleri içinde söz konusu cihazı arkeolojik amaçlı olarak kullanan ilk ekip olmuştur.

 

İÜ Yenikapı Batıkları Araştırma Merkezinde Düzenlenen Konferanslar

Southampton Üniversitesi öğretim üyesi Dr.Simon Keay "Portus Antik Limanı" konulu konferansı ile 2010 Haziran ayında,

Haifa Üniversitesinden Araştırmacı Dr.Zaraza Friedman “Mozaik Eserlerde Gemi İkonografisi” konulu konferans, 2010 Kasım.

Prof.Dr. Vasilios Christides, Instıtute of Graeco-Oriental and African Studies, Ortaçağ Hint Okyanusu ve Akdeniz Gemilerinin Yapısı. 2010

Dr. Paul Jensen & Dr. David Gregory, Danimarka Ulusal Müzesi, Suya Doymuş Arkeolojik Ahşapların Bozulması ve Yerinde Koruma

Prof. Dr. Ünal Akkemik, İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi, Yenikapı Batıkları: Ahşap Cins/Tür Teşhisleri. 2011

Markus Witkoeper, RGZM, Mainz Almanya, Mainz Batıklarının Konservasyonu. 2008

Dr.Ronald Bockius, RGZM, Mainz Almanya, Mainz Batıkları. 2008

Dr.Rut Geli Mauri, Girona Sualtı Arkroloji Müzesi (CASK), CASK Sualtı Arkeoloji Araştırmaları. 2009

TEZLER

Doktora Tezleri

Tamamlanmış

Özsait-Kocabaş, I., 2010, Yenikapı 12 Batığı: Yapım Tekniği ve Rekonstrüksiyon Önerisi. İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi.

Devam Eden

Evren Türkmenoğlu - Yenikapı 27 Batığı Restitüsyon Önerisi. İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Can Ciner - Yenikapı 6 Batığı Rekonstrüksiyon Önerisi ve İnşa Teknikleri. İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Taner Güler, “Yenikapı 20 Batığı”. İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Yüksek Lisans Tezleri

Tamamlanmış

Namık Kılıç - Yenikapı 12 Batığı'nda Kullanılacak Konservasyon Yönteminin Araştırılması ve Koruma Uygulaması. İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Aslı Gökçe Kılıç - Yenikapı Batıkları İçin Sergilenme ve Depolama Önerileri. İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

Devam Eden

Tuğçe Özmat - Yenikapı 6 Batığı Ahşaplarının Bozulma Nedenlerinin Araştırılması ve Konservasyon Önerisi. İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.