150 Yıllık Rüya: Marmaray

1860 “Denizaltı Çelik Tüneli”: Anadolu ve Rumeli demir yollarının, İstanbul Boğazı’nın altından geçen bir tünel ile birleştirilmesi fikri, ilk olarak 1860’larda ortaya atıldı. Fransız mühendis S. Preault’nun hazırladığı Boğaz Tüneli Projesi’nin hayata geçirilmesi, zamanın teknolojik olanaklarıyla mümkün olmadı.

1902 “Tünel-i Bahri”: Geçiş projesi, 1902’de Sultan II. Abdülhamit Dönemi’nde tekrar gündeme geldi. Amerikalı mühendisler yeni bir metro projesi hazırladılar. Proje, ikisi yolcu biri de eşya taşınmasında kullanılacak üç vagonlu bir trenin işletilmesini içermekteydi.

2005 “Marmaray”: Marmaray Demiryolu Projesi, İstanbul’un doğu-batı ulaşım koridorunu oluşturacak şekilde planlandı. Anadolu yakasında Gebze’den başlayacak olan Marmaray, Avrupa yakasındaki Halkalı’ya kadar 76 kilometrelik kesintisiz bir demiryolu yolculuğu sağlamayı hedeflemektedir. Bu projenin en büyük başarısı, boğazın altından geçen 3,2 kilometrelik bir tüneldir. Marmaray, 54 metre derinliğiyle, San Fransisko’daki Bart Tüneli’ne 15 metrelik bir fark atarak dünyanın en derin batırma tüneli olmuştur.

2013 “Marmaray”: Tarihi yolculuk gerçekleşti, 29 Ekim 2013 Üsküdar Meydanı’nda düzenlenen törenin ardından Marmaray’ın ilk yolculuğu gerçekleşti. Tarihi doku içinde yer alan Yenikapı İstasyonu hizmete alındı.