In Situ Belgeleme

]İstanbul Arkeoloji Müzeleri uzmanları tarafından kazısı yapılarak tarafımıza teslim edilen batıklar bir çadır sistemi ile koruma altına alınarak gemilerin ıslak kalmasını sağlayacak sprey sulama sistemi ile donatılmıştır. Çalışma için uygun koşulların oluşturulmasıyla birlikte batıkların detaylı temizlik ve belgeleme aşamalarına geçilmektedir. Tüm bu aşamalarda bozulma durumları yüksek olan gemi ahşaplarına fiziksel temastan kaçınılmış, bu amaçla batık üzerine köprü ve iskele sistemleri kurularak çalışmalar sürdürülmüştür. Yenikapı batıklarının mevcut durumlarının ve gemi yapım teknolojisindeki yerlerinin belirlemesi ile ileride yapılacak rekonstrüksiyonlarına referans sağlama amacıyla yapılan belgeleme çalışmaları çok detaylı şekilde gerçekleştirilmiştir. Üzeri açılan batıklar, sırasıyla, etiket, fotoğraf, çizim, envanter ve katalog basamaklarıyla belgelenmiştir.

  1. Etiket

Etiketler sırayla, döşeklerde kıçtan başa, kaplamalarda omurga referans kabul edilerek sancak ve iskele taraflarına doğru verilmiştir. Kodlamada gemi elemanın kısaltılmış ismi ve sıra sayısı kullanılmıştır.

  1. Fotoğraf

Çalışmaların her aşaması genel ve detay fotoğraf çekimleriyle belgelenmiştir. Ayrıca her bir batığın değişik safhaları; örneğin taşıdığı amfora yüklü hali, ambar kaplamaları, eğri sistemi ve kabuk olmak üzere foto-mozaik yöntemiyle belgelenmiştir. Foto-mozaik; özel bir düzenek yardımıyla çekilen yaklaşık 100 ile 300 adet fotoğraf karesinin bilgisayar ortamında birleştirilmesiyle elde edilmektedir.

  1. Çizim

İn situ plan ve kesit çizimleri

Plan çizimlerinde üçgenleme ve Total Station olmak üzere iki yöntem kullanılmıştır. Çalışmanın başlangıcında uygulanan üçgenleme yönteminde, batığın üzerine kurulmuş olan koruyucu çadırın sabit ayaklarına metre takılabilecek şekilde yerleştirilen röper noktalarından alınan ölçülerle gerçekleştirilmiştir. Batığın üstüne tutturulan numaralı referans noktaları, üç ana röper noktasından, terazisinde metreler çekilerek, şarkül yardımıyla ölçülerek ölçekli bir şekilde plana işlenmiştir.

Total Station

Arazideki batık sayısının artmasına paralel olarak Total Station cihazı ile desteklenen bir çizim tekniği kullanılmaya başlanmıştır. Batık üzerindeki noktalar metre yerineTotal Station cihazı ile ölçülerek, AutoCad programında birleştirilerek çizim elde edilmiştir.

In Situ iç-dış kaplama çizimleri

Döşek ve postalar kaldırıldıktan sonra, kaplama tahtaları birebir ölçeğinde asetata kopyalanmıştır. Bunun için kaplamaların üzerine serilen asetat tabakalara, renkli sabit kalemlerle ayrıntılar işlenmiştir

  1. Envanter ve Katalog

İn situ ve birebir çizimlere paralel bir çalışmayla, tüm gemi elemanlarının envanter ve katalog notları, önceden hazırlanan şablonlara kaydedilmiştir.