Yenikapı Batıkları Cilt II, Yenikapı Batıklarının Ahşapları

01. Yenikapı Batıklarının Ahşapları_KapakBilim serisinin ikinci kitabı olan eser, Ekim 2015’de yayımlanarak okuyucu ve akademia ile buluşmuştur. Tamamı ahşap malzemeden oluşan gemilerden elde edilen üç binin üzerinde örneğin incelendiği analizler İÜ Orman Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ünal Akkemik tarafından 2008-2013 yılları arasında çalışılarak elde edilen sonuçlar bu kitapta toplu olarak ortaya konmuştur. Elde edilen veriler ışığında tamamı Bizans Dönemine ait olan bu gemilerden 5-7. yüzyıllara ait olanların genellikle servi, çam gibi iğne yapraklı ağaçlarla inşa edildiği, 9-11. yüzyıllara ait olanların tümüyle meşe, kestane gibi geniş yapraklı ağaçlardan yapıldığı, 7-9. yüzyıllarda ise her iki gruptan ağaçların kullanıldığını göstermektedir. Ahşap teşhis bulguları genel olarak 5. yüzyıldan 11. yüzyıla doğru, gemi inşasında, iğne yapraklı ağaçlardan geniş yapraklı ağaçlara doğru belirgin bir değişimin olduğunu ortaya koymuştur. Uzun bir zaman aralığına tarihlenen 27 batığın incelenmesi, Bizans Dönemi gemi yapım tekniklerine ışık tutarken, diğer yandan ahşap kullanımındaki değişimleri gün yüzüne çıkartan kıymetli bir veri tabanı olmuştur.

Yard. Doç. Dr. Işıl Özsait-Kocabaş

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi

Sualtı Kültür Kalıntılarını Koruma Anabilim Dalı