İstanbul Arkeoloji Müzeleri 1. Marmaray – Metro Kurtarma Kazıları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 5-6 Mayıs 2008

Marmaray SempKocabaş, Ufuk (ed.), İstanbul Arkeoloji Müzeleri 1. Marmaray-Metro Kurtarma Kazıları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 5-6 Mayıs 2008 / Istanbul Archaeological Museums Proceedings of the 1st Symposium on Marmaray-Metro Salvage Excavations 5th-6th May 2008. Yayıncı: İstanbul Arkeoloji Müzeleri, ISBN No.: 9786056085369

Basım yılı, yeri: 2010, İstanbul; xv+256 s.; Boyutlar: 200x280mm, 1100 gr; İngilizce/Türkçe çift dilli, sert kapak ciltli.

2004 yılı Eylül ayında İstanbul Arkeoloji Müzeleri denetiminde Üsküdar, Sirkeci ve Yenikapı’da başlayan ve halen devam etmekte olan Marmaray-Metro Arkeolojik Kurtarma Kazıları, İstanbul’un görkemli geçmişine ilişkin eşsiz bilgiler edinmemizi sağladı. Dünyanın en büyük Ortaçağ batık tekne koleksiyonu, İstanbul’un sur içindeki en eski yerleşimine ait 8500 yıllık bulgular, prehistorik dönemden Osmanlı dönemine kadar tarihlenen on binlerce arkeolojik eser kazılar sonucu ortaya çıkarıldı. Söz konusu kazı projesi Türkiye’de kent içi arkeolojik alanlarda şimdiye kadar yapılan en kapsamlı çalışma olma özelliğine de sahiptir.

İstanbul Arkeoloji Müzeleri uzmanları ve başta İstanbul Üniversitesi olmak üzere çeşitli üniversitelerin proje kapsamında yürüttüğü bilimsel çalışmaların sunulduğu “1. Marmaray ve Metro Kurtarma Kazıları Sempozyumu”, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Yıldız Salonu’nda 5-6 Mayıs 2008 tarihlerinde gerçekleştirildi. Sempozyum vesilesiyle kazı çalışmalarında yer alan tüm bilimsel disiplinler ortak bir platformda bir araya gelerek kentimizin geçmişi her açıdan gözler önüne serildi. Gemi ve tekne arkeolojisi, kent arkeolojisi, jeo-arkeoloji, osteo-arkeoloji, arkeo-botanik, sanat tarihi, deniz ticareti, filoloji ve dendrokronoloji konularını içeren 24 adet bildiri sempozyum boyunca büyük ilgi gördü. Sunulan bildiriler sempozyumu takiben, yaklaşık 2 yıllık bir çalışma sonunda 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı’nın katkılarıyla ”İstanbul Arkeoloji Müzeleri 1.Marmaray -Metro Kurtarma Kazıları Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 5-6 Mayıs 2008/ Istanbul Archaeological Museums Proceedings of the 1st Symposium on Marmaray-Metro Salvage Excavations 5th-6th May 2008.” başlığıyla İngilizce ve Türkçe olarak yayımlandı.

Editörlüğünü İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sualtı Kültür Kalıntılarını Koruma Anabilim Dalı Başkanı ve İstanbul Üniversitesi Yenikapı Batıkları Projesi Direktörü Doç. Dr. Ufuk Kocabaş’ın üstlendiği bildiriler kitabında, İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Vedat Onar, Yer Bilimleri Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Namık Yalçın, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü’nden Prof. Dr. Oya Algan, Edebiyat Fakültesi Prehistorya Ana Bilim Dalı’ndan; Prof. Dr. Mehmet Özdoğan, Orman Fakültesi Orman Botaniği Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Ünal Akkemik ve Adli Tıp Enstitüsü Adli Bilimler Bölümü’nden Uzm. Dr. Mehmet Görgülü’nün değerli çalışmaları da yer almaktadır. Bildiriler kitabı, arkeolojik çalışmaların vazgeçilmez prensibi olan interdisipliner değerlendirmelerin yapılabilmesini sağlayarak kuşkusuz araştırmalarını derinleştirmek isteyen bilim insanları ve uzmanlar için vazgeçilmez bir referans kitabı olacaktır.