Tuzlu Düşünceler Konferansı

14. İstanbul Bienali kapsamında, 14 Eylül 2015 tarihinde, “Tuzlu Düşünceler” Konferansı Open Space İstanbul ve Açık Diyalog İstanbul işbirliği ile Billur Tansel ve Huma Kabakcı küratörlüğünde, Cezayir Restoran, Cihangir’de gerçekleştirildi. Moderatörlüğünü tanınmış bir mimar ve küratör olan Nevzat Sayın’ın üstlendiği konferansa Anjelika Akbar, Ufuk Kocabaş, Rahmi Öğdül, Hera Büyüktaşçıyan ve Ali Ethem Keskin konuşmacı olarak katıldılar.

Bienal, Tuzlu Su kuramını ve bunun çok yönlü anlamlarını incelerken, Sayın’ın moderatörlüğündeki konferansa Tuzlu Su konusuyla ilgisi olan farklı disiplinlerden (bir dalgıç, bir deniz biyoloğu, bir besteci/piyanist, bir sualtı arkeoloğu ve Bienale katılan bir Türk kavramsal sanatçı) misafir konuşmacılar katıldı. Konuyla ilgili çalışmalara ilişkin bir video projeksiyonu yapıldı.

Bütün şehri kapsayan Bienal projesi dâhilinde, ellinin üzerinde görsel sanatçı, okyanus bilimcisi ve nörolog gibi farklı alanlardan katılımcıların çalışmalarını sunmaktadır. Open Space İstanbul ve Açık Diyalog İstanbul da buna paralel olarak farklı perspektiflerden tuzlu suyla ilgilenen, çeşitli disiplinlerden altı konuşmacı davet etti.  Boğaz Doğu ve Batı arasında bir köprü teşkil etmekle kalmayıp, aynı zamanda birçok gizli hazineye, hatıraya ve tarihe ev sahipliği yapmaktadır.  Boğaz ekseninde kentin geneline yayılan Bienal sergisi dünyamızı şiirsel ve politik çerçevede şekillendiren ve dönüştüren, görünür ve görünmez farklı dalga örüntülerini ve frekanslarını, su akıntılarını ve yoğunluklarını ele alıyor.

“Tuzlu Düşünceler” İstanbul Bienaliyle işbirliği içinde Open Space İstanbul ve Açık Diyalog İstanbul’un göçebe bir şekilde var olan disiplinler ve kültürler arası alışveriş ideolojisini temsil etti. Bu profesyonelleri bir araya getirenin ve aynı konu etrafında buluşturanın ne olduğunu ve farklı eğitim, kültür ve ilgi alanlarından gelen bu kişilerin yaklaşımlarını ve analizlerini nasıl etkileyeceği incelendi.

Bienal kapsamında ‘Önceki Günün Adasında’ isimli projesi ile yer alan Hera Büyüktaşcçıyan geçmişten sessiz bellekleri su yüzüne çıkartarak tekrar hayata geçirmeyi amaçlayan ve zaman dilimleri arasında bir köprü görevi üstlenecek hikâyemsi bir topografya kurgulamıştır.  Bu suretle, konuşmacıların değişik açılardan ele aldığı suyun altındaki mirasımız sanatsal ve müzikal bir yansıma ile su yüzüne çıkarak dinleyici ile buluştu.

Open Space İstanbul ve Açık Diyalog Istanbul hakkında

Huma Kabakcı ve Billur Tansel tarafından kurulan Open Space İstanbul ve Açık Diyalog İstanbul uluslararası sanatçılar, küratörler ve sanat profesyonelleri arasında kültürlerarası diyaloğu geliştirmeyi amaçlayan uluslararası çağdaş sanat projeleridir.

İlk sergi Londra’da, ortak lansman İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Bu göçebe proje alanı, tanımayı sağlamayı ve farklı kültürel geçmişlerden, tecrübelerden ve sanatsal uygulamalardan gelen sanatçıları ve küratörleri tanıtmayı hedeflemektedir. İki projede ‘açık’ (open) sıfatını alarak konuşmalar, performanslar, hareketli imgeler, görüntülemeler ve diyaloglar vasıtasıyla çeşitli sanat ortamlarını keşfetmeyi amaçlamaktadır. Open Space İstanbul’un kilit hedeflerinden bazıları küratörlük ve sanatsal söylemi ilerletmek ve başka sergi ve sempozyumlara açılmaktır.

BİLGİ:

Konferans: “Tuzlu Düşünceler”

  1. İstanbul Bienali kapsamında TUZLU SU: BİR DÜŞÜNCE BİÇİMLERİ ÜZERINE BİR TEORİ etkinliğinin bir parçası

Tarih: 14 Eylül 2015 Pazartesi

Yer: Cezayir, Firuzağa Mahallesi, Hayriye Cd. No: 12, İstanbul

Saat: 18:00 – 20:00

Moderatör: Nevzat Sayın

Konuşmacılar: Anjelika Akbar, Ufuk Kocabaş, Hera Büyüktaşçıyan, Rahmi Öğdül, Ali Ethem Keskin

Düzenleyen: Open Space İstanbul ve Açık Diyalog İstanbul

Küratör: Billur Tansel ve Huma Kabakcı

Daha fazla bilgi ve konferans filmi için www.openspaceistanbul.co.uk  info@openspaceistanbul.co.uk