ASKAT Deniz Arkeolojisi Semineri

ASKAT; Arkeoloji, Sanat, Kültür ve Araştırma Topluluğu Ankara’da çalışmalarını sürdürmektedir. Önemli bir kısmı ODTÜ Mezunlarından oluşan grubun yaklaşık 100 üyesi bulunmaktadır. Arkeoloji, tarih ve sanata tutkun üyeler değişik konularda seminerler, konferanslar ve geziler düzenlemektedir.

2013 sonbahar aylarında 2 saatlik 8 oturum şeklinde yapılan “Deniz Arkeolojisi” konulu seminerlerde Türkiye’de Sualtı Arkeolojisinin Tarihi, Sualtı Kültür Mirasımız, Akdeniz’deki Ticaret, Türkiye’deki Sualtı Araştırmaları Yapan Kurumlar, Müzeler ve Çıkan Eserler ele alınmıştır.

Bu kapsamda İstanbul Üniversitesi Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölüm Başkanı Ufuk KOCABAŞ, 28.12.2013 tarihinde ASKAT’ın Ankara’daki toplantısına katılmış ve “Yenikapı Kazıları” hakkında 30-40 kişilik bir gruba fotoğraflar ve animasyonlar eşliğinde bilgi vermiştir.