Articles

Özsait-Kocabas, I. 2014, The Yenikapı 12 Wreck: Connecting Constantinople, in S.M. Sindbeak, A.Thrakadas (eds), 86-87. Roskilde.

Kocabas, U., 2014, Constantinople’s Byzantine Harbour: The Yenikapı Excavation, in S.M. Sindbeak, A.Thrakadas (eds),The World in the Viking age, 78-81. Roskilde.

Kılıç N. , Kılıç A.G., “Kauramin® Tests For Yenikapı Shipwrecks”, 12thICOM-CC Group on Wet Organic Archaeological Materials, Türkiye, 13-17 Mayıs 2013 (Baskı aşamasında).

Kocabaş, U. and Özsait-Kocabaş, I., 2013, A New Milestone in Ship Archaeology: The Yenikapı Shipwrecks Project, in Z. Kızıltan (ed.), Stories from the Hidden Harbor: The Shipwrecks of Yenikapı, 35-46. İstanbul.

Özsait-Kocabaş, I., 2013, The Centurıes-Long Voyage of Shıp Yenikapı 12, in Z. Kızıltan (ed), Stories from the Hidden Harbor: The Shipwrecks of Yenikapı, 47-55. İstanbul.

Kocabaş, U., 2013, Theodosius Harbour and Yenikapı Byzantine Shipwrecks Excavation, İstanbul, Turkey, Medieval Ports in North Aegean and the Black Sea, Links to the Maritime Routes of the East, Thessalonike 4-6.12.2013, 401-413. Thessalonike.

Türkmenoğlu, E., 2013, A Medieval Shipwreck Discovered in the Theodosius Harbor: Yenikapı 27, Medieval Ports in North Aegean and the Black Sea, Links to the Maritime Routes of the East, Thessalonike 4-6.12.2013, 414-422. Thessalonike.

Güler, T., 2013, Construction Technique of Yenikapı 20,Medieval Ports in North Aegean and the Black Sea, Links to the Maritime Routes of the East, Thessalonike 4-6.12.2013, 423-427. Thessalonike.

Kocabaş, U., I. Özsait-Kocabaş, N. Kılıç, 2012, The Yenikapı Shipwrecks: Dismantling Methods and First Step to Conservation. In: K.Straetkvern & E. Williams (eds), 11th ICOM International Conference on Wet Organic Archaeological Materials (ICOM-WOAM), 303-312.

Kocabaş, U., 2012, The Latest Link in the Long Tradition of Maritime Archaeology in Turkey: TheYenikapı Shipwrecks. European Journal of Archaeology,15 (1) 2012, 1–15.

Kocabaş, U., 2012, The Yenikapı Byzantine Ships, Istanbul-Turkey. In: N.Günsenin (ed) Between Continents, Proceedings of the Twelfth Symposium on Boat and Ship Archaeology, Istanbul 2009.107-113. İstanbul.

Kocabaş, U., 2012, Istanbul University Yenikapı Byzantine Shipwrecks Project,DEGUWA, Skylis.

Kocabaş, U., I. Özsait-Kocabaş, E. Türkmenoğlu, T. Güler, N. Kılıç, 2012, Yenikapı Batıkları Sırlarını Gün Işığına Çıkarıyor.Toplumsal Tarih, 217: 66-71.

Kocabaş, U, Işıl Özsait Kocabaş, Evren Türkmenoğlu, Taner Güler, Namık Kılıç, 2012, “Yenikapı Batıkları Konservasyon ve Rekonstrüksiyon Projesi”, Kargir Yapılarda Koruma ve Onarım Semineri II, 16-17 Aralık 2010, Seminer Bildiri Kitabı,70-79,İstanbul.

Güler, T., 2012, Yenikapı 20 Batığının Yapım Tekniği, Sualtı Bilim ve Teknoloji Toplantısı Bildiriler Kitabı 2012, 74-79. İstanbul.

Özden Ö., Kılıç N. , Özsait Kocabaş H.I., Kılıç A.G., 2012, “Chemical Characterisation Of Waterlogged Woods In Yenikapı 12 By Ft-Ir Analyzes”, Chemistry for Cultural Heritage, Türkiye, 9-12 July 2012.

Türkmenoğlu, E., “Yenikapı 27 Batığı: Konstrüksiyon Özellikleri” in Akın Savaş Toklu (ed.) Sualtı Bilim ve Teknoloji Toplantısı (SBT 2012) Bildiriler Kitabı, 17-18 Kasım 2012, İstanbul,71-73.

Türkmenoğlu, E.,  2012,  “Preliminary Report on the Yenikapı 17 Shipwreck Found in the Harbour of Theodosius, Istanbul ,In N.Günsenin (ed.) International Symposium on Boat and Ship Archaeology (ISBSA) 12.İstanbul

Özsait-Kocabaş, I., 2011, Yenikapı Batıklarının Akdeniz Gemi Yapım Teknolojisindeki Yeri. Arkeoloji ve Sanat Dergisi, 136.

Özsait-Kocabaş, I., 2011, The Yenikapı 12 Shipwreck: A Local Trading Vessel from the Midde Byzantine Period. Skyllis, 11. Jahrgang 2011. Heft 1:60-63.

Kılıç, N., 2011, Kauramin Tests For Yenikapı 12 Shipwreck Hull, Shipwrecks 2011 Chemistry and Preservation of Waterlogged Wooden Shipwrecks, 18 – 21 Ekim 2011, 86, Stockholm.

Kocabaş, U., 2011, The Legacy of the Yenikapı Byzantine Ships, Actual Archaeology Magazine  Anatolia, 24-27.

Kocabaş, U. and Özsait-Kocabaş, I., 2010, Shipwrecks at the Theodosian Harbour, in P. Pomey (ed.), Transferts technologiques en architecture navale méditerranéenne de l’Antiquité aux temps modernes: identité technique et identité culturelle. Actes de la Table Ronde Internationale d’Istanbul, 19–21 mai 2007 (Varia Anatolica XXX), 109-127.

Kocabaş U., Türkmenoğlu, E., 2010, “Yenikapı Bizans Batıkları: Batan Geminin Müzelik Malları” Memlekent,6: 60-67.

Kocabaş, U., I. Özsait Kocabaş, 2009,  İstanbul, Sultan of  Lands and Seas “A Gate onto the Ancient World: The Harbour of Theodossius and the Yenikapı Wrecks, 27-45. Istanbul.

Kocabaş, U., E. Türkmenoğlu, 2009, Yenikapı Shipwrecks: Fieldwork, Conservation-Restoration Procedures And Construction Features. In: X. Nieto (ed), Argueologia Nautica Mediterrania, 235-243. Girona.

Kocabaş, U., I. Özsait Kocabaş, 2009,  Le Port De Theodose: Tresors De L’Archeologie Marine. De Byzance A Istanbul, Un Port Pour Deux Continets, 142-151. Paris.

Kocabaş, U., 2009, Anik Dünyaya Açılan Yenikapı. Geo,2009/1: 88-99.

Türkmenoğlu, E., 2009, Yenikapı Batıkları Cilt:1 Yenikapı’nın Eski Gemileri- Kitap Tanıtımı, Türk Eskiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler,27:7.

Basaran, S., U. Kocabaş, 2008, From Theodosian Harbour to Yenikapı Shipwrecks. Colloquium Anatolicum VII, 1-22.

Başaran, S., 2008, I. “Demirden Yollar” ve Marmara kıyısında eski bir liman. Bkz.: U.Kocabaş (ed.), Yenikapı Batıkları – Cilt 1: Yenikapı’nın Eski Gemileri 1, 1-22İstanbul.

Kocabaş, U., 2008, Theodosius Limanı’nda hayat, batıklar ve hızlı bir gömülme. Bkz.: U.Kocabaş (ed.), Yenikapı Batıkları – Cilt 1: Yenikapı’nın Eski Gemileri 1, 23-36. İstanbul.

Özsait Kocabaş, I., 2008, III. Belgeleme: Ahşabı okumak. Bkz.: U.Kocabaş (ed.), Yenikapı Batıkları – Cilt 1: Yenikapı’nın Eski Gemileri 1,37-72İstanbul.

Kocabaş, U., R.Yılmaz, 2008, IV. Gemi elemanlarının demonte edilmesi. Bkz.: U.Kocabaş (ed.), Yenikapı Batıkları – Cilt 1: Yenikapı’nın Eski Gemileri 1,73-96İstanbul.

Özsait Kocabaş, I.,  U.Kocabaş, 2008, V. Yenikapı batıklarında teknoloji ve konstrüksiyon özellikleri: Bir ön değerlendirme. Bkz.: U.Kocabaş (ed.), Yenikapı Batıkları – Cilt 1: Yenikapı’nın Eski Gemileri 1,97-186İstanbul.

Başaran, S., U.Kocabaş, I.Özsait Kocabaş, R.Yılmaz, 2008, VI. Türkiye’nin ilk ulusal gemi konservasyon ve rekonstrüksiyon laboratuarı. Bkz.: U.Kocabaş (ed.), Yenikapı Batıkları – Cilt 1: Yenikapı’nın Eski Gemileri 1,187-200İstanbul.

Akkemik, Ü., 2008, VII. Yenikapı Marmaray 6 batığı ahşaplarının cins/tür teşhisleri. Bkz.: U.Kocabaş (ed.), Yenikapı Batıkları – Cilt 1: Yenikapı’nın Eski Gemileri 1,201-212İstanbul.

Kocabaş, U., 2008, Terimler. Bkz.: U.Kocabaş (ed.), Yenikapı Batıkları – Cilt 1: Yenikapı’nın Eski Gemileri 1,215-219.İstanbul.

Özsait-Kocabaş, I., 2008, İstanbul Üniversitesi Yenikapı Batıkları Projesi. Aktüel Arkeoloji, 5, 80-83.

Özsait-Kocabaş, I., 2008, Türkiye’nin İlk Gemi Konservasyon Laboratuarı İstanbul Üniversitesi’nde Açıldı. Aktüel Arkeoloji, 5, 84.

Başaran S., U.Kocabaş, I.Kocabaş, R.Yılmaz, 2007, İstanbul Üniversitesi Yenikapı Bizans Batıkları Projesi: Belgeleme, Yerinden Kaldırma, Koruma-Onarım ve Rekonstrüksiyon Çalışmaları, Gün Işığında İstanbul’un 8000 yılı Marmaray, Metro, Sultanahmet Kazıları, 190-195.

Kocabaş U., I. Kocabaş, 2007, İstanbul Üniversitesi Yenikapı Bizans Batıkları Projesi Kapsamındaki Gemilerin Yapım Teknikleri ve Özellikleri, Gün Işığında İstanbul’un 8000 Yılı Marmaray, Metro, Sultanahmet Kazıları, 196-201.

Başaran, S., U. Kocabaş, 2007, Yenikapı Batıkları, Bizans’ın Bin Yıllık Gemileri,Arkeo Atlas, 6: 142-149

Basaran, S., U. Kocabas, 2007, Yenikapı Batıkları Belgeleme, Konservasyon ve Restorasyon ve Rekonstrüksiyon Projesi-2006, Haberler Dergi, 23: 37-38.

Kocabas, U., 2006, İstanbul Üniversitesi Bin Yıllık Bizans Batıklarını Kurtarıyor, İdol,30: 2-7

Kocabaş, U., 2006, İstanbul Üniversitesi Bin Yıllık Bizans Batıklarını Kurtarıyor, Sualtı Dünyası Marine Photo,96: 30-34.