Sualtı Kültür Kalıntılarını Koruma Anabilim Dalı

Sualtı Kültür Kalıntılarını Koruma Anabilim Dalı, 2008 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi bünyesinde, Doç.Dr.Ufuk Kocabaş tarafından kurulmuştur. Zengin sualtı kültürel mirasımız ve şu ana kadar sualtı arkeolojisi ve gemilerin korunması konusunda gerçekleştirilmiş dünya çapındaki en büyük ve kapsamlı proje olan Yenikapı Batıkları Projesi, Anabilim Dalının kurulmasında önemli bir faktör olmuştur.

Metodoloji olarak karada bulunan eserlerden ayrı bir uygulama gerektiren sualtı kültür mirasının korunması bu konuda çalışan ihtisas laboratuvarlarında gerçekleştirilmektedir. Özellikle sualtı ve ıslak kara yerleşmelerinden ele geçen batık gemilere ait suya doymuş ahşap kalıntılarının incelenmesi, yerinden kaldırılması, konservasyon, restorasyon ve rekonstrüksiyon süreci özel bir bilgi birikimi ve uygulamalar dizisi gerektirmektedir. Ayrıca; yine ıslak olarak bulunmuş olan deri, kemik, fildişi, halat gibi organik kalıntıların konservasyon süreci de geleneksel yöntemlerden ayrılarak kendi içinde bir uzmanlık alanı olmuştur. Metal eserler, özellikle sualtında bulunan demir objeler gerek bozulma süreci, gerekse koruma ve onarım çalışmaları açısından kara sitelerinde ele geçen demir buluntulardan çok farklı bir kurtarama uygulaması gerektirmektedir. Ortalama bir sualtı kazısı 5-6 yıl sürmekte, bu kazılardan ele geçen eserlerin koruma ve onarım çalışmaları ise 15-20 yıl arasındaki bir sürede tamamlanabilmektedir. Bilim Dalı müfredatı, bir sualtı arkeoloji kazılarından ele geçebilecek tüm organik ve inorganik suya doymuş-ıslak durumdaki eserlerin koruma-onarımını içeren derslerden oluşmaktadır. Ayrıca bu eserlerin konservasyon uygulamalarında kullanılan teknik cihazların operatörlük eğitimi de ders programında yer almaktadır.