Rum Ateşi, Alevle Kazanmak

Bizans’ın Yüzen Kaleleri: Dromonlar

En önemli Bizans savaş gemisi çok farklı şekil ve boyutlarda olabilen hafif ve süratli bir kayık şeklindeki dromon’dur. Bu gemide iki ya da üç güverte ile iki ya da üç direk bulunmaktadır ve 55 metreye kadar uzun ve altı metreye kadar geniş olabilmektedir. Gemi tür ve boyutlarına göre insan taşır. Bunlardan bazıları 100, 200 hatta 300 adamı taşıyabilir ve bu adamların bazıları savaşta kürekçilerce desteklenen deniz askerleridir. Her bir dromon ana direk etrafında yer alan ve içersinden deniz askerlerinin düşmana oklarını attıkları ya da taş ve metal parçaları fırlattıkları bir kule olan bir xylokastron (ahşap kale) ile teçhiz edilmiştir.

Rum Ateşi: Alevle Kazanmak

“…içindekiler bir melek tarafından büyük Hıristiyan İmparatoru Constantine’e verildi… ve bu büyük imparator varisleri için sırrı güvence altına almayı dileyerek yazılı olarak ve Tanrının Kilisesinin Kutsal Sunağında bu ateşi başka bir ulusa vermeye cesaret edene lanet okunmasını ve Hıristiyan olarak kabul edilmemesini ve herhangi bir onurlu unvanı olmamasını buyurdular ve böyle bir durum şimdiye kadar ortaya çıkmışsa, bu emre itaat etmeyen kişilerin ister bir imparator, isterse bir patrik ya da diğer soylu kişi olsun bu kişinin görevden alınarak yüzyıllardır süren şekilde adi suçlular gibi teşhir edilmesini emretti.”

Tüm deniz savaşlarında belirleyici rol oynamış olan Bizanslıların en önemli silahı “Rum ateşi” ya da “sıvı ateştir”. 7. yüzyılda Suriye Helioupolis’te yaşamış bir Rum mühendisi olan Kallinikos tarafından bulunan reçeteye göre yapılan bir maddedir. Kükürt, azot, neftyağı ve diğer maddelerden oluşan formül su üzerinde de yanmaya devam ettiğinden düşmana korku salmaktaydı. Bu kimyasal bileşen bir devlet sırrı olarak saklandı. İmparatorlar formülün gizlilik yapısını vurgulamış ve bunun müttefikler tarafından bile öğrenilmemesi gerektiğini belirtmişlerdir. Sıvı ateş başkent ve diğer bazı stratejik yerlerdeki depolarda saklanırdı. İçindeki maddeler birkaç yüzyıl boyunca Araplar öğrenene dek bir sır olarak kalmıştır.