YK12 İstanbul Bienalinde

İstanbul’un tarihi hakkında önemli bilgilerin elde edilmesini sağlayan Yenikapı 12 Batığı’nın üç boyutlu çizimi 14. İstanbul Bienali’nde sergileniyor.  Yüzyılın arkeoloji keşifleri arasındaki yerini şimdiden alan Yenikapı Kazıları ve Theodosius Limanı ile ilgili çalışmalar devam ediyor. 2005 yılında başlayarak 2013 yılında son bulan kurtarma kazılarında ele geçen 37 gemi kalıntısından biri

Continue reading

Keşif ve Kazılar

MS 4. yüzyılda Roma İmparatorluğunun başkenti olarak yeniden kurulduğu günden günümüze değin Akdeniz’in en önemli kentlerinden biri olarak kabul edilen İstanbul, üç dünya İmparatorluğunun başkenti ve Türkiye Cumhuriyeti’nin en görkemli şehri olma özelliğini korudu. Doğu ve batı uygarlıklarının buluşma, farklı kültürlerin çatışma ve birlikte yaşamalarına sahne oldu. İstanbul, uzun tarihi

Continue reading

Theodosius Limanı

Marmara denizi kıyısında inşa edilen ikinci büyük liman olan Theodosius Limanı (Portus Theodosiacus), I. Theodosius (379-395) tarafından XII. Bölgede, zamanında kıyıya hayli derin bir girinti yapan koyda kurulmuştu. Mevcut limanların kapasitesi yetersiz kaldığından, yeni limanların kurulması veya var olanların büyütülmesi zorunlu hale gelmiştir. Lykos Deresi’nin ağzında bulunan derin doğal koy

Continue reading

Arkeolojik Buluntular

Yenikapı Kazı alanında devam eden arkeoloji kazıları Osmanlı ve Bizans dönemlerinden başlayarak tarihöncesi çağlara kadar farklı dönemlere tarihlenen on binlerce arkeolojik eserin günışığına çıkarılarak incelenmesini sağlamıştır. Bulunan eserlerin çeşitliliği İstanbul’un kimliğini oluşturan geçmişini farklı yönleriyle tanıyarak değerlendirebilmeyi mümkün kılmıştır. Bu devirlere ait günlük yaşam, teknoloji, dini inançlar, ekonomi ve ticarete

Continue reading

Arkeozooloji

Hayvan kalıntıları Yenikapı istasyonundaki kazı alanından çıkarılan başlıca arkeolojik buluntu gruplarından birini oluşturur. Bu anlamda Yenikapı kazı alanı muazzam bir hayvanat bahçesini andırmaktadır. Bu muhteşem bahçenin sırları, arkeoloji ve zoolojinin yöntemlerini harmanlayarak geçmişte yaşamış insan ve hayvanlar arasındaki ilişkileri inceleyen arkeozooloji bilimi sayesinde açığa çıkarılmaktadır. Yenikapı kazılarından elde edilen binlerce

Continue reading

Mimari Buluntular

Yenikapı kazı alanının batısında, 100 Ada olarak isimlendirilen 2. Bölge ile bu bölgenin doğusunda kalan 3. Bölge’de sürdürülen kazılarda ortaya çıkarılan mimari kalıntılar ise İstanbul’un tarihi ile ilgili önemli verileri ortaya koydu. 100 Ada’da yapılan kazılarda MS 4. yüzyıldan 13. yüzyıla kadar uzanan farklı dönemlere ait iç içe geçmiş mimari

Continue reading

150 Yıllık Rüya: Marmaray

1860 “Denizaltı Çelik Tüneli”: Anadolu ve Rumeli demir yollarının, İstanbul Boğazı’nın altından geçen bir tünel ile birleştirilmesi fikri, ilk olarak 1860’larda ortaya atıldı. Fransız mühendis S. Preault’nun hazırladığı Boğaz Tüneli Projesi’nin hayata geçirilmesi, zamanın teknolojik olanaklarıyla mümkün olmadı. 1902 “Tünel-i Bahri”: Geçiş projesi, 1902’de Sultan II. Abdülhamit Dönemi’nde tekrar gündeme

Continue reading

Batıklarda Kazı Çalışmaları

Yenikapı Kazılarında ortaya çıkartılan binlerce arkeolojik eser arasında yer alan 37 gemi batığı dünyadaki en büyük antik gemi koleksiyonunu olarak kabul edilmekte ve Bizans dönemi denizciliği, deniz ticareti ve gemi yapımı teknolojisiyle ilgili paha biçilemez bilgiler sağlamaktadır. Kazı alanının boyutsal büyüklüğü, aynı zamanda dünyanın en büyük antik gemi repertuarının bulunması,

Continue reading

In Situ Belgeleme

]İstanbul Arkeoloji Müzeleri uzmanları tarafından kazısı yapılarak tarafımıza teslim edilen batıklar bir çadır sistemi ile koruma altına alınarak gemilerin ıslak kalmasını sağlayacak sprey sulama sistemi ile donatılmıştır. Çalışma için uygun koşulların oluşturulmasıyla birlikte batıkların detaylı temizlik ve belgeleme aşamalarına geçilmektedir. Tüm bu aşamalarda bozulma durumları yüksek olan gemi ahşaplarına fiziksel

Continue reading

Batıkların Yerinden Kaldırılması

Arazide belgeleme işlemlerinin tamamlanmasının ardından, gemileri oluşturan ahşap elemanların araziden kaldırılması prosedürü uygulanmıştır. Birleştirme detayı gözükmeyen parçaların ayrılması ile gemilerin yapım tekniklerinin ve konstrüksiyon detaylarının belirlenmesi, ayrıca konservasyon sırasında parçaların tümüne sağlamlaştırma ve koruma maddelerinin emdirebilmesi amacıyla batık elemanlarının demonte edilmesine karar verilmiştir. Çalışmalarımızda genelde ilk olarak iç kaplamaları, ardından

Continue reading

Kazı Sonrası Dokümantasyon

Kazı ardından laboratuvarda gerçekleştirilen birebir çizimler, gemi ve teknelerin yapım tekniklerini belirlemesinin yanında, özellikle, rekonstrüksiyon çalışmaları için çok önemlidir. Batıkların geleneksel olarak laboratuvarda belgelenmesinde, ahşaba değmeyecek şekilde yerleştirilen cam levha üzerine asetat yerleştirilerek, renkli permanant kalemlerle her yönden çizimleri yapılmaktadır. Burada esas olan, gemi ve tekne elemanının şekli, sahip olduğu

Continue reading

Konservasyon Çalışmaları

Lykos deresinin getirdiği sediment dolgusu içinde bulunan Yenikapı Batıkları sualtında kazısı yapılmış pek çok batığa oranla bütüncül olarak korunmuş durumdadır. Ancak suya doymuş durumda olan gemi ahşaplarının konservasyon ve restorasyon uygulamaları yapılmaksızın sergileme ve depolanmaları mümkün değildir. Bin yılı aşkın süredir toprak altında olan gemi ahşapları biyolojik aktiviteden dolayı bozulmaya

Continue reading